Δημοσια 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 2MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: PID

Δημοσιά 2MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκαταστάση ισχύος 2MWp στην περιοχή Δημοσιά Βοιωτίας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η επιβεβαίωση της αναπτυσσόμενης ισχύος των φ/β πάνελ. Με τον έλεγχο όμως, διαπιστώθηκε ότι τα φ/β πάνελ ανέπτυσσαν μειωμένη ισχύ και είχαν επηρεαστεί από το PID φαινόμενο.

Επίσης, ανιχνεύθηκαν πάνελ με κατεστραμμένες διόδους, γεγονός επικίνδυνο για την ασφάλεια εργαζομένων και της ίδιας της εγκατάστασης.