Λευκτρα 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 4MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: PID

Λεύκτρα 4MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκαταστάση ισχύος 4MWp στην περιοχή Λεύκτρων Βοιωτίας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η επιβεβαίωση της αναπτυσσόμενης ισχύος των φ/β πάνελ. Με τον έλεγχο όμως, διαπιστώθηκε ότι τα φ/β πάνελ ανέπτυσσαν μειωμένη ισχύ και είχαν επηρεαστεί από το PID φαινόμενο.