Κ.Α.Π.Ε. 01

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: n/a
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: n/a
  • Αιτία ελέγχου: Έλεγχος δειγμάτων
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: N/A

Συνεργασία της Kmetrics με το Κ.Α.Π.Ε.

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε “ειδικής μορφής” μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και ελέγχονται από το Κ.Α.Π.Ε., κάνοντας χρήση του “Mobile PV TestCenter”.

Τα συγκεκριμένα πλαίσια παρουσιάζουν ιδιαίτερη γεωμετρία και το ενδιαφέρον του ελέγχου επικεντρώθηκε στο τεστ ηλεκτροφωταύγειας, ώστε να αξιολογηθεί τόσο η εν γένει κατασκευή τους, όσο και η ποιότητα των φ/β κυψελών. Τα συμπεράσματα ήταν άκρως ενδιαφέροντα.