Αυλωνας 01 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 500KWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Μονοκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: String
  • Αιτία ελέγχου: Σπασμένα οπίσθια τζάμια
  • Όργανα ελέγχου: Mobile PV Testcenter
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: ---

Αυλώνας 500KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε μονοκρυσταλλικά bifacial φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση στον Αυλώνα με χρήση του Mobile PV Testcenter.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν η ύπαρξη φωτοβολταϊκών πάνελ με ραγισμάτα στα οπίσθια “τζάμια” αυτών.