Αρτα 02 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 100KWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγικότητα
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Ανάκαμψη PID

Αρτα 100KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ σε εγκατάσταση στην περιοχή της Άρτας.

Ο λόγος του ελέγχου ήταν o έλεγχος της κατάστασης των φωτοβολταϊκών πάνελ μετά την εγκατάσταση συσκευών για την αντιμετώπιση του PID.

Από το έλεγχο επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη από το PID.