Αρκαδια 01 - Smart UV Light

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 5MWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Κεντρικοί
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγή
  • Όργανα ελέγχου: SMART UV Light
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Micro-cracks

Αρκαδια 5MWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ με το SMART UV Light σε εγκαταστάσεις ισχύος 5MWp, στην περιοχή της Αρκαδίας.

Από τον έλεγχο με τον υπεριώδη φθορισμό διάρκειας 9 ωρών, χωρίς επέμβαση στην εγκατάσταση, εντοπίστηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ με μικρορωγμές. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση των φωτοβολταϊκών πάνελ για λογαριασμό επενδυτή.