Αλεξανδρεια 01 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 100ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγή
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Διάβρωση φωτοβολταϊκών κυψελών

Αλεξανδρια 100KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκατάσταση ισχύος 100KWp, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας .

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απώλεια παραγωγής λόγω διάβρωσης κυψελών στα φωτοβολταϊκά πάνελ.