Αγρινιο 01 - Mobile PV TestCenter

Project details

  • Ισχύς εγκατάστασης: 100ΚWp
  • Τύπος φ/β πλαισίων: Πολυκρυσταλλικά
  • Τύπος ινβέρτερ: Στοιχειοσειράς
  • Αιτία ελέγχου: Μειωμένη παραγωγή
  • Αποτέλεσμα ελέγχου: Ρύποι

Αγρινιο 100KWp

Η Kmetrics πραγματοποίησε έλεγχο σε πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ, σε εγκατάσταση ισχύος 100KWp, στην περιοχή του Αγρινίου .

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απώλεια παραγωγής λόγω ρύπων στα φωτοβολταϊκά πάνελ.