Ανακτηση ισχυος φωτοβολταϊκου πανελ απo PID - video EL test

Ανακτηση ισχυος φωτοβολταϊκου πανελ απo PID - video EL test

Στο βίντεο που ακολουθεί απεικονίζεται η ανάκτηση της ισχύος φωτοβολταϊκού πάνελ που έχει επηρεαστεί από το φαινόμενο PID. Οι “μαύρες” κυψέλες του φωτοβολταϊκού πάνελ οφείλονται στην αδυναμία των συγκεκριμένων κυψελών να εκπέμψουν φως λόγω του γεγονότος ότι έχουν επιρεαστεί από το PID. Με τη χρήση του τεστ ηλεκτροφωταύγειας (EL test) φαίνεται καθαρά πως με την πάροδο των ημερών οι κυψέλες αρχίζουν να φωτοβολούν, ένδειξη αναστροφής του PID φαινομένου.

Το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό πάνελ έχει ονομαστική ισχύ 200Wp και 60 κυψέλες.

Όταν ξεκίνησε η διαδικασία ανάκτησης – αποκατάστασης της ισχύος λόγω PID η ισχύς του ήταν μόλις 14,9Wp και φωτοβολούσαν μόλις 4 κυψέλες.

Μετά από διάστημα 100 ημερών η ισχύς του είναι 50,6Wp και φωτοβολούν πλέον περισσότερες από 25 κυψέλες.

Μετά από διάστημα 150 ημερών η ισχύς του είναι 103,1Wp και φωτοβολούν πλέον περισσότερες από 58 κυψέλες.

Για την αντιμετώπιση του PID χρησιμοποιήθηκε η συσκευή FC SI της γερμανικής εταιρίας PADCON.

IV-PID SOLAR PANEL

Σχ. 1 Αρχική μέτρηση ισχύος

 

 

IV-PID SOLAR PANEL

Σχ. 2 Μέτρηση ισχύος μετά από 100 ημέρες

 

Σχ. 3 Μέτρηση ισχύος μετά από 150 ημέρες

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.