υπολογισμος αποδοσης φωτοβολταικων πανελ

υπολογισμος αποδοσης φωτοβολταικων πανελ

 

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επιδρούν στην παραγωγή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι το μικροκλίμα της περιοχής που βρίσκεται η εγκατάσταση.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP

 

Για τον υπολογισμό ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1.Επιλέγουμε με τον κέρσορα στο χάρτη την ακριβή θέση της εγκατάστασης

Υπολογισμός απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ εγκατάστασης - PVGIS

 

2. Επιλέγουμε τύπο συστήματος

“GRID CONNECTED” για διασυνδεδεμένο σύστημα με σταθερές βάσεις

“TRACKING PV” για διασυνδεδεμένο σύστημα με ιχνιλάτες – τράκερ

“OFF GRID” για αυτόνομο διασυνδεδεμένο σύστημα

Υπολογισμός απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ εγκατάστασης - PVGIS

 

3. Επιλέγουμε τύπο φωτοβολταϊκών πάνελ

“Crystalline silicon” για μονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ

“CIS ή CdTe” για thin-film φωτοβολταϊκά πάνελ

Υπολογισμός απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ εγκατάστασης - PVGIS

 

4. Πληκτρολογούμε την ισχύ της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε KWp

Υπολογισμός απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ εγκατάστασης - PVGIS

 

5. Επιλέγουμε τρόπο εγκατάστασης

“Free-standing” για χωράφι-γήπεδο ή δώμα-ταράτσα

“Build-integrated” για ενσωμάτωση σε κτήριο ή στέγη

Υπολογισμός απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ εγκατάστασης - PVGIS

 

6. Πληκτρολογούμε την γωνία κλίσης των πάνελ ως προς την γη και ως προς τον ορίζοντα (ανατολή-δύση)

(τυπικές τιμές 30 και 0 αντίστοιχα)

Υπολογισμός απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ εγκατάστασης - PVGIS

 

7. Πατάμε “Visualize results” και λαμβάνουμε την ετήσια εκτιμώμενη παραγωγή Yearly PV energy production [kWh]”

 

Υπολογισμός απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ εγκατάστασης - PVGIS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.